ติดต่อเรา

on . Posted in TSA Contact

ท่านสามารถติดต่อสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ได้ตามที่อยู่นี้

ที่อยู่ : ภาควิชาสถิติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พญาไท  กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-29132500 ต่อ 4921 ติดต่อ ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ หรือ 0-24709546 ติดต่อ ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช

E-Mail Address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.