ข่าวสมาคม

23-07-2022
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์การถดถอยโดยภาษาอาร์
29-06-2022
International Conference on Applied Statistics 2022
International Conference on Applied Statistics 2022

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความ http://icas2022.stat.kmutnb.ac.th/ ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 66-2-555-2000 ต่อ 4903 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

Read more
06-02-2020
International Conference on Applied Statistics 2020
20-10-2018
International Conference on Applied Statistics 2018
14-03-2018
รางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561
รางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCI Symposium on Thai Scolary Journal ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ และยินดีกับทีมบรรณาธิการวารสาร Thailand...

Read more
15-02-2017
International Conference on Applied Statistics 2017 (ICAS 2017)
22-01-2016
International Conference on Applied Statistics 2016 (ICAS 2016)
International Conference on Applied Statistics 2016 (ICAS 2016)

Dear Sir, On behalf of the organizing committee, we are pleased to inform that the "International Conference on Applied Statistics 2016 (ICAS 2016)" will be held at Phuket Graceland Resort &...

Read more
07-09-2015
Download ICAS2015 conference proceeding 2015 here
Download ICAS2015 conference proceeding 2015 here

  Download Here

Read more
26-07-2014
Download ICAS2014 conference proceeding 2014 here
Download ICAS2014 conference proceeding 2014 here

  Download Here

Read more