รางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561

on . Posted in TSA News

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ ในโอกาสได้รับรางวัลประกาศนียบัตรบรรณาธิการวารสารดีเด่น ประจำปี 2561 (2018 Editor's certificates) จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในงาน TCI Symposium on Thai Scolary Journal ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ และยินดีกับทีมบรรณาธิการวารสาร Thailand Statistician ที่วารสารได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus แล้ว

201803 TCI 01

201803 TCI 02

201803 TCI 03