สมัครสมาชิกสมาคมฯ

on . Posted in TSA Membership

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

  1. Download ใบสมัคร (Microsoft Word or PDF)
  2. กรอกใบสมัคร
  3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
    1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยจามจุรี สแควร์
      ชื่อบัญชี : สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย เลขที่: 630 -2 -02030-0 
  4. ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน

หากมีข้อสงสัยในการสมัครสมาชิกโปรดติดต่อ นายทะเบียนสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังสี
โทร 0-29132500 ต่อ 4921 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.